Disclaimer

Deze website wordt beheerd en onderhouden door Drijfveer Media, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 62104500.  Deze disclaimer is van toepassing op de website uitvaartverzekering-kiezen.nl.

De inhoud van uitvaartverzekering-kiezen.nl is met grote zorg samengesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. uitvaartverzekering-kiezen.nl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Het gebruik van uitvaartverzekering-kiezen.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot de aankoop van een product/dienst is voor eigen risico. Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welk wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Copyright 2018, Alle rechten voorbehouden.

Vragen over deze website?

Bel met: 088-1155616
of